Our Work.

Doctor Bear

We provide a complete solution for Website Design & Development, Web Application, Mobile Application, UI/UX Design, SEO, Branding & Digital Marketing.

doctorbear2

About.

Ứng dụng Doctor Bear là nơi xây dựng những kết nối không giới hạn dựa trên lòng tin.
Bác sĩ – khách hàng: lòng tin nơi sự tận tâm.
Bác sĩ – Bác sĩ: lòng tin nơi sự cho nhận.
Với Doctor Bear: lòng tin nơi sự đảm bảo.
Với cộng đồng: lòng tin nơi sự đồng lòng, chung tay xây dựng cuộc sống tốt đẹp.
Tầm nhìn:
Xây dựng thương hiệu đáng tin cậy số 1 về Sức Khỏe Cộng Đồng tại Việt Nam.

Workflow.

2-layers (2)
challenge

Wireframe.

2-layers (3)

Desktop.

Group_21_Copy

Mobile.

doctorbear2
new
Doctorbear

Let's talk.